Bugetul local

Bugetul local 2018

Nr Crt Document Deschide
1 BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2019-2021 Deschide
2 BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018 - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Deschide
3 BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018 - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE Deschide
4 Bugetul local pe anul 2018 si estimari pentru anii 2019-2021 Deschide

Bugetul local 2017

Nr Crt Document Deschide
1 Registru de evidenta a garantiilor locale a unitatii administrativ-teritoriale Deschide

Bugetul local 2016

Nr Crt Document Deschide
1 Lista poziţiei “Alte cheltuieli de investiţii”, defalcate pe categorii de bunuri .51.02.71 repartizate 2016 Deschide
2 Numarul de personal permanent si temporar Deschide
3 Buget local de venituri si cheltuieli rectificat la 07 septembrie 2015 Deschide
4 Cerere de admitere la finantare a investitiilor catre Trezoreria Suceava Deschide
5 Cerere de admitere la finantare a investitiilor catre Trezoreria Suceava Deschide
6 Rambursari de credite externe si interne Deschide
7 Hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Darmanesti pe anul 2016 si utilizarea excedentului din anul 2015 Deschide
8 Lista obiectivelor de investitii pe anul 2016 Deschide
9 Numarul de personal permanent si temporar Deschide
10 Alocare a fondurilor pentru finantarea complementara si pentru celelalte cheltuieli de intretinere si investitii nr. 128 din 21.01.2016 inregistrata la nr. 474 din 26.01.2016 - Scoala Gomnaziala Maritei Deschide
11 Situatia privind sumele defalcate din TVA anul 2016 Deschide
12 Bugetul local pe anul 2016 - sectiunea de dezvoltare Deschide
13 Bugetul local pe anul 2016 - sectiunea de functionare Deschide
14 Bugetul local pe anul 2016 si estimari pentru anii 2017-2019 Deschide

Bugetul local 2015

Nr Crt Document Deschide
1 Numarul de personal permanent si temporar Deschide
2 Cerere de admitere la finantare a investitiilor catre Trezoreria Suceava Deschide
3 Dispozitie privind modificarea bugetului local pe anul 2016 prin virari de credite bugetare Deschide
4 Acord preluarea soldurilor conturilor din Trezoreria Municipiului Suceava, in vederea prelucrarii in program informatic, conform contract de prestari servicii de asistenta de specialitate Deschide
5 Admitere la finanţare a obiectivului de investitii noi, din care : camin cultural darmanesti, reabilitare, modernizare, extindere cu anexa pentru grup sanitar - catre Trezoreria suceava Deschide
6 Numarul de personal permanent si temporar Deschide
7 Situatie privind gradul de colectare a impozitelor si taxelor locale pe proprietate pe anul 2014 Deschide
8 Estimarea necesarului de fonduri pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate în anul 2015 Deschide
9 Finantare buget de la Ministerul Finanţelor Deschide
10 Repartizarea sumelor pe trimestre în anul 2015 Deschide
11 Cerere de admitere la finantare a investitiilor catre Trezoreria Suceava Deschide
12 Situatie privind gradul de colectare a impozitelor si taxelor locale pe proprietate pe anul 2014 Deschide
13 Grad de colectare Darmanesti Deschide
14 Grad de colectare 31.12.2014 Deschide
15 Litigii - insolventa 2014 Deschide
16 Declaratie - Contract de finantare din 06.04.2012 Deschide
17 Hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei darmanesti pe anul 2015 Deschide
18 Lista obiectivelor de investitii pe anul 2015 Deschide
19 Estimarea necesarului de fonduri pentru finantarea cheltuielilor descentralizate in anul 2015 Deschide
20 Estimarea necesarului de fonduri pentru finantarea cheltuielilor descentralizate in anul 2015 Deschide
21 Repartizarea sumelor pe trimestre in anul 2015 Deschide
22 Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Darmanesti pe anul 2015 Deschide
23 Raportul primarului la proiectul de hotarare privind adoptarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 Deschide
24 Repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din TVA de la COD 11.02.02 primite conform adresei nr. 60.093, pe capitole si completarea acestora cu sume alocate din bugetul local pe anul 2015 Deschide
25 Situatia privind sumele defalcate din TVA anul 2015 Deschide
26 Situatia privind sumele defalcate din TVA anul 2015 Deschide

Bugetul local 2014

Nr Crt Document Deschide
1 Bugetul local pe anul 2014 si estimari pentru anii 2015-2017 Deschide
2 Bugetul local pe anul 2014 sectiunea de dezvoltare Deschide
3 Bugetul local pe anul 2014 sectiunea de functionare Deschide
4 Nota de fundamentare pentru cumpărarea, de la furnizorul SC ENERGO SISTEM SRL SUCEAVA, unor bunuri prevăzute în lista „Alte cheltuieli de investiţii”, defalcată pe categorii de bunuri (anexa nr. 1b) Deschide
5 Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole şi alineate, pe anul 2014 şi estimări pentru anii 2015-2017 Deschide
6 Situatia privind sumele defalcate din TVA anul 2014 Deschide
7 Situatia privind nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitatii administrativ-teritoriale PRIMARIA COMUNEI DARMANESTI Deschide
8 Dispozitie privind modificarea bugetului local pe anul 2014 prin virari de credite bugetare Deschide
9 Raportul primarului la proiectul de hotarare privind adoptarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 Deschide
10 Hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Darmanesti pe anul 2011 Deschide
11 Lista obiectivelor de investitii pe anul 2014 din 10.11.2014 Deschide
12 Lista obiectivelor de investitii pe anul 2014 din 16.05.2014 Deschide
13 Lista obiectivelor de investitii pe anul 2014 din 31.01.2014 Deschide
14 Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Darmanesti pe anul 2014 Deschide
15 Raportul primar privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 Deschide

Buget rectificat

Rectificare 21.03.2016

Nr Crt Document Deschide
1 Buget local de venituri si cheltuieli rectificat la 07 septembrie 2015 Deschide
2 Lista obiectivelor de investitii pe anul 2016 Deschide
3 Raport de specialitate al compartimentului economic privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli la 21 martie 2016 Deschide
4 Expunere de motive la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli la 19 februarie 2016 Deschide
5 Referat de specialitate al compartimentului economic cu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe 2016 Deschide
6 Hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016 Deschide
7 Situatia privind sumele defalcate din tva la 26.02.2016 DeschideAcest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor.
Detalii