Darea de seamă este publicată în Monitorul Oficial Local al comunei Dărmănești

Lista T1 2021

Nr Crt Denumire Deschide
1 Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala Deschide
2 Bilant Deschide
3 Contul de executie al bugetului local - total cheltuieli Deschide
4 Contul de executie al bugetului local-cheltuieli sectiunea de dezvoltare Deschide
5 Contul de executie al bugetului local-cheltuieli sectiunea de funcționare Deschide
6 Flux trezorerie Deschide
7 Flux trezorerie Deschide
8 Disponibil din mijloace cu destinatie speciala Deschide
9 Contul de rezultat patrimonial Deschide
10 Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de functionare Deschide
11 Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de dezvoltare Deschide
12 Total venituri Deschide
13 Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare Deschide
14 Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare Deschide
15 Flux trezorerie Deschide
16 Flux trezorerie Deschide

Lista T2 2021

Nr Crt Denumire Deschide
1 Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala Deschide
2 Bilant Deschide
3 Contul de executie al bugetului local - total cheltuieli Deschide
4 Contul de executie al bugetului local-cheltuieli sectiunea de dezvoltare Deschide
5 Contul de executie al bugetului local-cheltuieli sectiunea de funcționare Deschide
6 Situația Fluxurilor de trezorerie Deschide
7 Flux trezorerie Deschide
8 Disponibil din mijloace cu destinatie speciala Deschide
9 Contul de rezultat patrimonial Deschide
10 Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de functionare Deschide
11 Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de dezvoltare Deschide
12 Total venituri Deschide
13 Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) Deschide
14 Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare Deschide
15 Flux trezorerie Deschide
15 Flux trezorerie Deschide

Lista T3 2021

Nr Crt Denumire Deschide
1 Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala Deschide
2 Bilant Deschide
3 Contul de executie al bugetului local - total cheltuieli Deschide
4 Contul de executie al bugetului local-cheltuieli sectiunea de dezvoltare Deschide
5 Contul de executie al bugetului local-cheltuieli sectiunea de funcționare Deschide
6 Flux trezorerie Deschide
7 Flux trezorerie Deschide
8 Disponibil din mijloace cu destinatie speciala Deschide
9 Contul de rezultat patrimonial Deschide
10 Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de functionare Deschide
11 Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de dezvoltare Deschide
12 Total venituri Deschide
13 Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) Deschide
14 Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare Deschide
15 Flux trezorerie Deschide
16 Flux trezorerie Deschide

Lista T4 2021

Nr Crt Denumire Deschide
1 Total plăţi restante înregistrate la sfârşitul perioadei de raportare Deschide
2 Indicatori de sinteză Deschide