Responsabil:
Cernușcă Gabriela
Penciuc Mihaela-Mariana

Atribuții

Compartimentul de asistenta sociala are rolul de a identifica si de a solutiona problemele sociale ale comunitatii din domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap si a oricaror personae aflate in nevoie. In exercitarea atributiilor prevazute de lege compartimentul de asistenta sociala desfasoara activitati in urmatoarele domenii:


- monitorizeaza si analizeaza situatia copiilor din unitatea administrative teritoriala, respectarea si realizarea lor, asigurand centralizarea si sintetizarea acestor date si informatii;

- identifica copiii aflati in dificultate, elaboreaza documentatia pentru stabilirea masurilor speciale de protectie a acestora si sustine in fata organelor competente masurile de prevenire a abandonului copilului;

- realizeaza si sprijina activitatea de prevenire a abandonului copilului;

- actioneaza pentru clarificarea situatiei juridice a copilului, inclusiv pentru inregistrarea nasterii acestuia, in vederea identificarii unei solutii cu caracter permanent pentru protectia copilului;

- exercita dreptul de a reprezenta copilul si de administra bunurile acestuia in situatiile si in conditiile prevazute de lege;

- sustine dezvoltarea de servicii alternative de tip familial;

- identifica, evalueaza si acorda sprijin material si financiar familiilor cu copii in intretinere, asigura consiliere si informare familiilor cu copii in intretinere asupra drepturilor si obligatiile acestora, asupra drepturilor copilului, asupra serviciilor disponibile pe plan local, asupra institutiilor speciale, etc;

- asigura si urmareste aplicarea masurilor educative stabilite de organelle competente pentru copilul care a savarsit o fapta prevazuta de legea penala, dar care nu raspunde penal;

- asigura si urmareste aplicarea masurilor de prevenire si combatere a consumului de alcool si droguri precum si a comportamentuluio delicvent;

- colaboreaza cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale in vederea identificarii situatiilor deosebite care apar in activitatea de protectie a copilului, a cauzelor aparitiei acestor situatii si a stabilirii masurilor pentru imbunatatirea acestei actvitati.

- realizeaza parteneriate si colaboreaza cu organizatiile neguvernamentale si cu reprezentantii societatii civile in vederea dezvoltarii si sustinerii masurilor de protectie a copilului;

- asigura relationarea cu diverse servicii specializate;

- sprijina accesul in institutiile de asistenta sociala destinate copilului sau mamei si copilului si evalueaza modul in care sunt respectate drepturile acestuia;

- asigura realizarea activitatilor in domeniul asistentei sociale in conformitate cu respoinsabilitatile ce ii revin, stabilite de legislatia in vigoare;


- evalueaza situatia socio-economica a persoanei, identifica nevoile si resursele acesteia;

- identifica situatiile de risc si stabileste masuri de preventie si de reinsertie a persoanelor in mediu familial si in comunitate;

- elaboreaza planurile individualizate privind masurile de asistenta sociala pentru prevenirea sau combaterea situatiilor de risc social, inclusive interventii focalizate pentru consumatorii de alcool, precum si pentru persoanele cu probleme psihosociale;

- organizeaza acordarea drepturilor de asistenta sociala si asigura gratuit consultanta de specialitate in domeniul asistentei sociale, colaboreaza cu alte institutii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;

- organizeaza si raspunde de plasarea persoanei intr-o institutie de asistenta sociala si faciliteaza accesul acesteia in late institutii specializate;

- evalueaza si monmitorizeza aplicarea masurilor de asistenta sociala de care beneficiaza persoana precum si respectarea drepturilor acesteia;

- asigura consiliere si informatii privind problematica sociala;

- asigura prin instrumente si activitati specifice asistentei sociale prevenirea si combaterea situatiilor care implica risc crescut de marginalizarea si excludere sociala, cu prioritate a situatiilor de urgenta;

- asigura relationarea cu diverse servicii publice sau cu alte institutii cu responsabilitati in domeniul protectiei sociale;

- realizeaza evidenta beneficiarilor de masuri de asistenta sociala;

- dezvolta parteneriate si colaboreaza cu institutii neguvernamentale si cu alti reprezentanti ai societatii civile in vederea acordarii si diversificarii serviciilor sociale in functie de realitatile locale pentru persoanele cu handicap si persoanele varstnice;

- colaboreaza cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor in vederea dezvoltarii de programe de asistenta sociala de interes local;

- asigura sprijin pentru persoanele varstnice sau persoanele cu handicap, prin realizarea unei retele eficiente de asistenti personali si ingrijitori la domiciliu pentru acestia;

- asigura amenajarile teritoriale si institutionale necesare, astfel incat sa fie permis accesul neangradit al persoanelor cu handicap;

- asigura realizarea activitatilor de asistenta sociala in conformitate cu responsabilitatile ce ii revin, stabilite de legislatia in vigoare.Venitul Mimim de Incluziune(VMI) - „PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE“


Acte necesare:

Asistent personal

 • copie B.I. asistent personal;
 • copie B.I. persoana cu handicap sau C.N.P. dupa caz;
 • cazier judiciar;
 • fisa medicala;
 • copie act studii;
 • copie certificate grad de invaliditate a persoanei cu handicap;
 • aviz DGASPC în cazul solicitarilor noi;
 • angajament la notar al asistentului personal.

Venitul minim de incluziune

 • Formularul standard de cerere declarație pe propria răspundere care conţine date privind solicitantul şi date privind componenţa familiei;
 • Declaraţie pe propria răspundere;
 • Actul de identitate al solicitantului și al membrilor familiei;
 • Adeverințe de venit pentru toate sursele de venit ale familiei;
 • Certificat de naștere pentru fiecare copil
 • Certificatul de deces pentru oricare membru decedat al familiei
 • Dovada școlarizării pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 și 16 ani
 • Angajamentul de plată (pentru situațiile în care se pot constata drepturi acordate necuvenit)
 • Alte documente specifice situației beneficiarului

Alocatie de stat

 • actele de identitate ale părinţilor (mamă şi tată copil);
 • certificat de naştere copil;
 • certificat de căsătorie
 • opţional extras de cont
 • cerere tip de solicitare a acestui drep (de la primărie)
 • declaratia tip a părintelui (de la primarie)Nr. Data Denumire document Deschide
1 20/02/2024 CERERE - DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială (VMI) Deschide
2 20/02/2024 CERERE pentru acordarea alocaŃiei de stat pentru copii - ANEXA nr. 1 Deschide
3 20/02/2024 Declarație alocație de stat DeschideNr. Data Denumire document Deschide
1 12/10/2020 CONDITII DE ACORDARE AJUTOR SOCIAL Deschide
2 12/10/2020 Cerere pentru acordarea alocatiei copil nou născut Deschide
3 01/10/2020 LISTA BUNURILOR ce conduc la excluderea acordării ajutorului social Deschide
4 01/10/2020 Condiții acordare incetare tichete grădiniță Deschide
5 01/10/2020 Conditii de acordare/excludere a ALOCATIEI PENTRU SUSTINERTEA FAMILIEI Deschide
6 01/10/2020 Cerere-pentru acordarea alocatiei de stat pentru copii Deschide
7 01/10/2020 Cerere si declaratie pe propria raspundere pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri Deschide
8 01/10/2020 Cerere pentru acordarea alocatiei familiale complementare alocatiei de sustinere pentru familia monoparentala Deschide