Bugetul local și alte documente financiare sunt publicate în Monitorul Oficial Local al comunei Dărmănești

Bugetul local

Bugetul local 2022

Nr Crt Document Deschide
1 Indicatori de sinteză trim IV- 2022 Deschide

Bugetul local 2021

Nr Crt Document Deschide
19 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT LA DATA DE 22.12.2021 Deschide
18 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT LA DATA DE 07.12.2021 Deschide
17 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT LA DATA DE 24.11.2021 Deschide
16 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT LA DATA DE 22.12.2021 Deschide
15 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI LA DATA DE 01.11.2021 Deschide
14 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT LA 29.10.2018 Deschide
13 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT LA 14.10.2018 Deschide
12 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT LA DATA DE 16.09.2021 Deschide
11 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT LA DATA DE 30.08.2021 Deschide
10 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT LA DATA DE 13.08.2021 Deschide
9 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT LA DATA DE 03.08.2021 Deschide
8 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT LA DATA DE 07.07.2021 Deschide
7 BUGETUL DE VENITURI SI SCHELTUIELI RECTIFICAT LA DATA DE 23.06.2021 Deschide
6 BUGETUL LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2021 INIȚIAL LA 19.04.2021 Deschide
5 Buget Local pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024 Deschide
4 Buget Local pe anul 2021 secțiunea de dezvoltare Deschide
3 Buget Local pe anul 2021 secțiunea de funcționare Deschide
2 Indicatori de sinteză Deschide
1 Indicatori de sinteză Deschide

Bugetul local 2020

Nr Crt Document Deschide
1 Buget Local pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023 Deschide
2 Buget Local pe anul 2020 secțiunea de dezvoltare Deschide
3 Buget Local pe anul 2020 secțiunea de funcționare Deschide

Buget rectificat

Nr Crt Data Document Deschide
1 22.12.2020 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT LA DATA DE 22.12.2020 Deschide
2 17.12.2020 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT LA DATA DE 17.12.2020 Deschide
3 25.11.2020 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT LA DATA DE 25.11.2020 Deschide
4 26.10.2020 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT LA DATA DE 26.10.2020 Deschide
5 23.10.2020 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT LA DATA DE 23.10.2020 Deschide
6 16.10.2020 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT LA DATA DE 16.10.2020 Deschide
7 15.10.2020 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT LA DATA DE 15.10.2020 Deschide
8 22.09.2020 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT LA DATA DE 22.09.2020 Deschide
9 11.09.2020 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT LA DATA DE 11.09.2020 Deschide
10 26.08.2020 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT LA DATA DE 26.08.2020 Deschide
11 22.07.2020 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT LA DATA DE 22.07.2020 Deschide
12 03.07.2020 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT LA DATA DE 03.07.2020 Deschide
13 08.05.2020 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT LA DATA DE 08.05.2020 Deschide
14 27.03.2020 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT LA DATA DE 27.03.2020 Deschide
15 18.03.2020 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT LA DATA DE 18.03.2020 Deschide

Bugetul local 2019

Nr Crt Document Deschide
1 Buget Local pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2022 Deschide
2 Buget Local pe anul 2019 secțiunea de dezvoltare Deschide
3 Buget Local pe anul 2019 secțiunea de funcționare Deschide

Buget rectificat

Nr Crt Data Document Deschide
1 23.12.2019 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT LA DATA DE 23.12.2019 Deschide
2 19.12.2019 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT LA DATA DE 19.12.2019 Deschide
3 16.12.2019 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT LA DATA DE 16.12.2019 Deschide
4 12.12.2019 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT LA DATA DE 12.12.2019 Deschide
5 27.11.2019 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT LA DATA DE 27.11.2019 Deschide
6 07.11.2019 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT LA DATA DE 07.11.2019 Deschide
7 24.10.2019 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT LA DATA DE 24.10.2019 Deschide
8 04.10.2019 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT LA DATA DE 04.10.2019 Deschide
9 18.09.2019 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT LA DATA DE 18.09.2019 Deschide
10 21.08.2019 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT LA DATA DE 21.08.2019 Deschide
11 24.07.2019 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT LA DATA DE 24.07.2019 Deschide
12 11.07.2019 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT LA DATA DE 11.07.2019 Deschide
13 15.05.2019 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT LA DATA DE 15.05.2019 Deschide

Bugetul local 2018

Nr Crt Document Deschide
1 BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2019-2021 Deschide
2 BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018 - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Deschide
3 BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018 - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE Deschide
4 Bugetul local pe anul 2018 si estimari pentru anii 2019-2021 Deschide

Buget rectificat

Nr Crt Data Document Deschide
1 19.12.2018 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT LA DATA DE 19.12.2018 Deschide
2 12.12.2018 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT LA DATA DE 12.12.2018 Deschide
3 26.11.2018 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT LA DATA DE 26.11.2018 Deschide
4 29.10.2018 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT LA DATA DE 29.10.2018 Deschide
5 15.10.2018 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT LA DATA DE 15.10.2018 Deschide
6 24.09.2018 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT LA DATA DE 24.09.2018 Deschide
7 28.08.2018 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT LA DATA DE 28.08.2018 Deschide
8 26.07.2018 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT LA DATA DE 26.07.2018 Deschide
9 15.05.2018 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT LA DATA DE 15.05.2018 Deschide
10 14.05.2018 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT LA DATA DE 14.05.2018 Deschide

Bugetul local 2017

Nr Crt Document Deschide
1 Registru de evidenta a garantiilor locale a unitatii administrativ-teritoriale Deschide

Bugetul local 2016

Nr Crt Document Deschide
1 Lista poziţiei “Alte cheltuieli de investiţii”, defalcate pe categorii de bunuri .51.02.71 repartizate 2016 Deschide
2 Numarul de personal permanent si temporar Deschide
3 Buget local de venituri si cheltuieli rectificat la 07 septembrie 2015 Deschide
4 Cerere de admitere la finantare a investitiilor catre Trezoreria Suceava Deschide
5 Cerere de admitere la finantare a investitiilor catre Trezoreria Suceava Deschide
6 Rambursari de credite externe si interne Deschide
7 Hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Darmanesti pe anul 2016 si utilizarea excedentului din anul 2015 Deschide
8 Lista obiectivelor de investitii pe anul 2016 Deschide
9 Numarul de personal permanent si temporar Deschide
10 Alocare a fondurilor pentru finantarea complementara si pentru celelalte cheltuieli de intretinere si investitii nr. 128 din 21.01.2016 inregistrata la nr. 474 din 26.01.2016 - Scoala Gomnaziala Maritei Deschide
11 Situatia privind sumele defalcate din TVA anul 2016 Deschide
12 Bugetul local pe anul 2016 - sectiunea de dezvoltare Deschide
13 Bugetul local pe anul 2016 - sectiunea de functionare Deschide
14 Bugetul local pe anul 2016 si estimari pentru anii 2017-2019 Deschide

Buget rectificat

Nr Crt Document Deschide
1 Buget local de venituri si cheltuieli rectificat la 07 septembrie 2015 Deschide
2 Lista obiectivelor de investitii pe anul 2016 Deschide
3 Raport de specialitate al compartimentului economic privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli la 21 martie 2016 Deschide
4 Expunere de motive la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli la 19 februarie 2016 Deschide
5 Referat de specialitate al compartimentului economic cu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe 2016 Deschide
6 Hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016 Deschide
7 Situatia privind sumele defalcate din tva la 26.02.2016 Deschide

Bugetul local 2015

Nr Crt Document Deschide
1 Numarul de personal permanent si temporar Deschide
2 Cerere de admitere la finantare a investitiilor catre Trezoreria Suceava Deschide
3 Dispozitie privind modificarea bugetului local pe anul 2016 prin virari de credite bugetare Deschide
4 Acord preluarea soldurilor conturilor din Trezoreria Municipiului Suceava, in vederea prelucrarii in program informatic, conform contract de prestari servicii de asistenta de specialitate Deschide
5 Admitere la finanţare a obiectivului de investitii noi, din care : camin cultural darmanesti, reabilitare, modernizare, extindere cu anexa pentru grup sanitar - catre Trezoreria suceava Deschide
6 Numarul de personal permanent si temporar Deschide
7 Situatie privind gradul de colectare a impozitelor si taxelor locale pe proprietate pe anul 2014 Deschide
8 Estimarea necesarului de fonduri pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate în anul 2015 Deschide
9 Finantare buget de la Ministerul Finanţelor Deschide
10 Repartizarea sumelor pe trimestre în anul 2015 Deschide
11 Cerere de admitere la finantare a investitiilor catre Trezoreria Suceava Deschide
12 Situatie privind gradul de colectare a impozitelor si taxelor locale pe proprietate pe anul 2014 Deschide
13 Grad de colectare Darmanesti Deschide
14 Grad de colectare 31.12.2014 Deschide
15 Litigii - insolventa 2014 Deschide
16 Declaratie - Contract de finantare din 06.04.2012 Deschide
17 Hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei darmanesti pe anul 2015 Deschide
18 Lista obiectivelor de investitii pe anul 2015 Deschide
19 Estimarea necesarului de fonduri pentru finantarea cheltuielilor descentralizate in anul 2015 Deschide
20 Estimarea necesarului de fonduri pentru finantarea cheltuielilor descentralizate in anul 2015 Deschide
21 Repartizarea sumelor pe trimestre in anul 2015 Deschide
22 Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Darmanesti pe anul 2015 Deschide
23 Raportul primarului la proiectul de hotarare privind adoptarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 Deschide
24 Repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din TVA de la COD 11.02.02 primite conform adresei nr. 60.093, pe capitole si completarea acestora cu sume alocate din bugetul local pe anul 2015 Deschide
25 Situatia privind sumele defalcate din TVA anul 2015 Deschide
26 Situatia privind sumele defalcate din TVA anul 2015 Deschide

Bugetul local 2014

Nr Crt Document Deschide
1 Bugetul local pe anul 2014 si estimari pentru anii 2015-2017 Deschide
2 Bugetul local pe anul 2014 sectiunea de dezvoltare Deschide
3 Bugetul local pe anul 2014 sectiunea de functionare Deschide
4 Nota de fundamentare pentru cumpărarea, de la furnizorul SC ENERGO SISTEM SRL SUCEAVA, unor bunuri prevăzute în lista „Alte cheltuieli de investiţii”, defalcată pe categorii de bunuri (anexa nr. 1b) Deschide
5 Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole şi alineate, pe anul 2014 şi estimări pentru anii 2015-2017 Deschide
6 Situatia privind sumele defalcate din TVA anul 2014 Deschide
7 Situatia privind nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitatii administrativ-teritoriale PRIMARIA COMUNEI DARMANESTI Deschide
8 Dispozitie privind modificarea bugetului local pe anul 2014 prin virari de credite bugetare Deschide
9 Raportul primarului la proiectul de hotarare privind adoptarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 Deschide
10 Hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Darmanesti pe anul 2011 Deschide
11 Lista obiectivelor de investitii pe anul 2014 din 10.11.2014 Deschide
12 Lista obiectivelor de investitii pe anul 2014 din 16.05.2014 Deschide
13 Lista obiectivelor de investitii pe anul 2014 din 31.01.2014 Deschide
14 Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Darmanesti pe anul 2014 Deschide
15 Raportul primar privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 DeschideAcest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor.
Detalii