Nr. Data Denumire document Deschide
1 12/07/2024 Proces verbal la afisarea rezultatului în urma probei scrise pentru ocuparea postului vacant de muncitor necalificat Guard, Tabel rezultate examen final, Plan interviu. Deschide
2 10/07/2024 Proces verbal încheiat cu ocazia selectării dosarelor candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea postului unic, vacant - contractual de GUARD Deschide
3 10/06/2024 Unitatea Administrativ Teritoriala comuna Darmanesti, judetul Suceava, organizeaza in data de 12.07.2024, ora 10, 00 (proba scrisa) concurs de angajare pe durata nedeterminata, de ocupare a postului contractual vacant de GUARD Deschide
4 02/04/2024 PROCES-VERBAL Nr. 2446 din 02.04.2024 încheiat în urma desfăşurării concursului în vederea RECRUTĂRII PE FUNCȚIA PUBLICĂ DE EXECUȚIE VACANTĂ - CONSILIER CLASA I, GRAD SUPERIOR , COMPARTIMENT REGISTRU AGRICOL Deschide
5 29/03/2024 PLAN DE INTERVIU OCUPARE FUNCȚIE PUBLICĂ DE EXECUȚIE VACANTĂ COMPARTIMENT REGISTRU AGRICOL Deschide
6 29/03/2024 Rezultate probă scrisă concurs Organizat in vederea ocupării funcției publice de execuție CONSILIER, CLASA I, GRAD SUPERIOR In cadrul Compartimentului REGISTRU AGRICOL din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dărmănești Deschide
7 22/03/2024 TABEL REZULTATE SELECȚIE DOSARE in vederea susținerii concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție , vacantă de consilier, Clasa I, grad profesional superior Compartiment Registru Agricol , Dată organizare probă scrisă : 29.03.2024, ora 10 Deschide
8 13/03/2024 PROCES VERBAL Incheiat, azi 13.03.2024, cu ocazia verificării dosarelor candidaților înscriși în perioada 01.03.2024- 08.03.2024- orele 16 00, la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual pe perioadă determinată de : CONSILIER PERSONAL în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dărmănești, județul Suceava Deschide
9 23/02/2024 Unitatea Administrativ Teritorială comuna Dărmănești, județul Suceava organizează examen/concurs, în vederea încadrării directe, PE PERIOADĂ DETERMINATĂ, pe postul vacant (1 post) CONSILIER PERSONAL AL PRIMARULUI COMUNEI DĂRMĂNEȘTI Deschide
10 12/02/2024 FORMULAR de ÎNSCRIERE și ADEVERINȚĂ pentru concursul de recrutare pentru o perioada nedeterminata, a functiei publice de executie, Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul compartimentului Registru Agricol Deschide
11 12/02/2024 Unitatea Administrativ Teritoriala comuna Darmanesti, judetul Suceava, organizeaza in data de 29.03.2024, ora 10, 00 (proba scrisa) concurs de recrutare pentru o perioada nedeterminata, a functiei publice de executie, Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul compartimentului Registru Agricol potrivit prevederilor art. VII din OUG nr. 115/2023 - alin. 2, lit. b) și art. VII alin. 7/XI/XII din OUG nr. 121/2023 pentru modificarea și completarea Codului Administrativ. Deschide
12 12/02/2024 FORMULAR de ÎNSCRIERE și ADEVERINȚĂ pentru concursul de recrutare pentru o perioada nedeterminata, a functiei publice de executie, Consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul compartimentului Fond funciar Deschide
13 12/02/2024 Unitatea Administrativ Teritoriala comuna Darmanesti, judetul Suceava, organizeaza in data de 29.03.2024, ora 10, 00 (proba scrisa) concurs de recrutare pentru o perioada nedeterminata, a functiei publice de executie, Consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul compartimentului Fond funciar ( COD COR 509033 ) potrivit prevederilor art. VIIdin OUG nr. 115/2023 alin. 2, lit. b) și art. VII alin. 7/ XI/XII din OUG nr. 121/2023 pentru modificarea și completarea Codului administrativ. Deschide
14 05/02/2024 PROCES VERBAL Incheiat, azi 5 FEBRUARIE 2024, de către Comisia de concurs desemnată, ca urmare a finalizării procedurii de selecție a dosarelor candidaților înscriși în perioada 8 ianuarie 2024- 29.01.2024- orele 16 00, la concursul de recrutare pentru funcția publică vacantă de consilier , clasa I, grad asistent- Compartiment Fond Funciar Deschide
15 23/01/2024 PROCES VERBAL Incheiat, azi 23 ianuarie 2024, cu ocazia verificării dosarelor candidaților înscriși în perioada 8 ianuarie 2024- 19.01.2024- orele 16 00, la concursul organizat pentru ocuparea posturilor contractuale de CONSILIER PERSONAL AL PRIMARULUI și ȘOFER din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dărmănești, județul Suceava Deschide
16 08/01/2024 Unitatea Administrativ Teritoriala comuna Darmanesti, judetul Suceava, organizeaza in data de 09.02.2024, ora 11, 00 (proba scrisa) concurs de recrutare pentru o perioada nedeterminata, a functiei publice de executie, Consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul compartimentului Fond funciar ( COD COR 509033 ) potrivit prevederilor art. 618, alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ Deschide
Nr. Data Denumire document Deschide
1 29/12/2023 ANUNȚ concurs pentru ocuparea postului vacant de CONSILIER PERSONAL PRIMAR – POST DE EXECUȚIE, IN REGIM CONTRACTUAL – ( Contract individual de muncă , perioadă determinată egală cu durata mandatului alesului local ) Deschide
2 29/12/2023 ANUNȚ concurs pentru ocuparea postului vacant de ȘOFER ( personal contractual ) cod 832201 – Contract individual de muncă , perioadă nedeterminată Deschide
3 12/12/2023 Proces-verbal încheiat astăzi 12.12.2023 în urma desfăşurării concursului în vederea RECRUTĂRII PENTRU FUNCȚIA PUBLICĂ DE EXECUȚIE TEMPORAR VACANTĂ - CONSILIER CLASA I, ASISTENT - COMPARTIMENT ECONOMIC Deschide
4 06/12/2023 Rezultate probă scrisă concurs Organizat in vederea ocupării funcției publice de execuție CONSILIER, CLASA I, GRAD ASISTENT în cadrul Compartimentului Fond Funciar din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dărmănești Deschide
5 05/12/2023 PROCES-VERBAL în urma desfăşurării concursului în vederea RECRUTĂRII PENTRU FUNCȚIA PUBLICĂ DE EXECUȚIE VACANTĂ - CONSILIER CLASA I, SUPERIOR - COMPARTIMENT ECONOMIC Deschide
6 05/12/2023 Rezultatul obținut în urma probei interviu din data de 05.12.2023, din cadrul concursului privind ocuparea postului vacant de execuție – consilier, clasa I, grad superior în cadrul Compartimentului Contabilitate Deschide
7 05/12/2023 PLAN DE INTERVIU OCUPARE FUNCȚIE PUBLICĂ DE EXECUȚIE VACANTĂ CONSILIER CLASA I GRAD SUPERIOR ÎN CADRUL COMPARTIMENTULUI ECONOMIC Deschide
8 05/12/2023 Rezultate probă scrisă concurs Organizat in vederea ocupării funcției publice de execuție CONSILIER, CLASA I, GRAD SUPERIOR In cadrul Compartimentului Economic Deschide
9 29/11/2023 Rezultate probă scrisă concurs organizat în vederea ocupării funcției publice de execuție CONSILIER, clasa I, grad debutant - Compartiment Cultură Arte și Tradiții Deschide
10 29/11/2023 Rezultate probă scrisă concurs organizat în vederea ocupării funcției publice de execuție CONSILIER, clasa I, grad debutant- Compartiment Mediu și Protecția Mediului Deschide
11 24/11/2023 PROCES VERBAL încheiat , azi 24 noiembrie 2023, cu ocazia selectării dosarelor candidaților înscriși în perioada 02.11.2023- 21.11.2023 orele 16 00, la concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție, vacantă de consilier , clasa I, grad superior in cadrul Compartimentului Economic din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dărmănești, județul Suceava Deschide
12 24/11/2023 PROCES VERBAL Incheiat , azi 24 noiembrie 2023, cu ocazia selectării dosarelor candidaților înscriși în perioada 02.11.2023- 21.11.2023 orele 16 00, la concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție, vacantă de consilier , clasa I, grad asistent in cadrul Compartimentului Fond Funciar din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dărmănești, județul Suceava Deschide
13 16/11/2023 PROCES VERBAL Încheiat , azi 16 noiembrie 2023, cu ocazia selectării dosarelor candidaților înscriși în perioada 26.10.2023- 14.11.2023 orele 16 00, la concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție, vacantă de consilier , clasa I, grad asistent in cadrul COMPARTIMENTULUI CULTURĂ, ARTE și TRADIȚII din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dărmănești, județul Suceava Deschide
14 16/11/2023 PROCES VERBAL Incheiat , azi 16 noiembrie 2023, cu ocazia selectării dosarelor candidaților înscriși în perioada 06.11.2023- 13.11.2023 orele 16 00, la concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție, temporar vacante de consilier , clasa I, grad asistent in cadrul COMPARTIMENTULUI ECONOMIC, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dărmănești, județul Suceava Deschide
15 16/11/2023 PROCES VERBAL Incheiat , azi 16 noiembrie 2023, cu ocazia selectării dosarelor candidaților înscriși în perioada 26.10.2023- 14.11.2023 orele 16 00, la concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție, vacantă de consilier , clasa I, grad asistent in cadrul COMPARTIMENTULUI MEDIU ȘI PROTECȚIA MEDIULUI din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dărmănești, județul Suceava Deschide
16 06/11/2023 ANUNT- Concurs de recrutare pentru o perioada determinata, a functiei publice de executie, Consilier, clasa I, grad profesional ASISTENT din cadrul Compartimentului Economic Deschide
17 02/11/2023 Formular de înscriere pentru Funcția publică de executie, Consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul compartimentului Fond funciar Deschide
18 02/11/2023 ANUNȚ - Concurs de recrutare pentru o perioada nedeterminata, a functiei publice de executie, Consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul compartimentului Fond funciar Deschide
19 02/11/2023 Formular de înscriere pentru Funcția publică de executie, Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Economic Deschide
20 02/11/2023 ANUNȚ- Concurs de recrutare pentru o perioada nedeterminata, a functiei publice de executie, Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Economic Deschide
21 26/10/2023 Formular de înscriere pentru - funcția publică de execuție vacantă de CONSILIER, clasa I, grad asistent- Compartiment Cultură Arte și Tradiții Deschide
22 26/10/2023 Anunț concurs de recrutare pentru o perioadă nedeterminată, de ocupare a funcției publice de execuție vacante de CONSILIER, clasa I, grad asistent- Compartiment Cultură Arte și Tradiții Deschide
23 26/10/2023 Formular de înscriere pentru - funcția publică de execuție vacantă de CONSILIER, clasa I, grad debutant- Compartiment Mediu și Protecția Mediului Deschide
24 26/10/2023 Anunț concurs de recrutare pe perioadă nedeterminată, de ocupare a funcției publice de execuție vacante de CONSILIER, clasa I, grad debutant- Compartiment Mediu și Protecția Mediului Deschide
25 04/10/2023 Proces verbal încheiat cu ocazia selectării dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție, vacante de consilier, clasa I, grad asistent în cadrul Compartimentului Fond Funciar Deschide
26 28/09/2023 Proces verbal nr.6935 din 296.09.2023 încheiat în urma desfășurării concursului în vederea Recrutării pe funcția publică de execuție vacantă - consilier clasa I, asistent, Compartiment Asistență Socială Deschide
27 25/09/2023 Rezultate probă scrisă concurs organizat în vederea ocupării funcției publice de execuție Consilier, clasa I, grad asistent în cadrul Compartimentului Asistență socială din cadrul primăriei comunei Dărmănești Deschide
28 14/09/2023 ANUNȚ - Unitatea Administrativ Teritoriala comuna Darmanesti, judetul Suceava, organizeaza in data de 16.10.2023 ora 10:00 (proba scrisa) concurs de recrutare pentru o perioada nedeterminata, a functiei publice de executie, Consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul compartimentului Fond funciar ( COD COR 509033 ) potrivit prevederilor art. 618, alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. Deschide
29 13/09/2023 PROCES VERBAL Incheiat , azi 13 septembrie 2023, cu ocazia selectării dosarelor candidaților înscriși în perioada 24 august -12 septembrie orele 16 00, la concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție, vacante de consilier , clasa I, grad in cadrul Compartimentului Mediu și Cultură din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dărmănești, județul Suceava Deschide
30 13/09/2023 PROCES VERBAL Incheiat, azi 13 septembrie 2023, cu ocazia selectării dosarelor candidaților înscriși în perioada 24 august -12 septembrie orele 16 00, la concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție, vacante de consilier, clasa I, grad asistent in cadrul Compartimentului Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dărmănești, județul Suceava Deschide
31 13/09/2023 PROCES VERBAL Incheiat , azi 13 septembrie 2023, cu ocazia selectării dosarelor candidaților înscriși în perioada 24 august -12 septembrie orele 16 00, la concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție, vacante de consilier , clasa I, grad asistent in cadrul Compartimentului Asistență Socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dărmănești, județul Suceava Deschide
32 24/08/2023 Anunț concurs/examen, în vederea încadrării directe, 1 (un) post vacant de personal contractual șofer Deschide
33 24/08/2023 Anunț organizare concurs de recrutare pentru o perioadă nedeterminată, de ocupare a funcției publice de execuție, vacante de Inspector, clasa I, grad Superior în cadrul Compartimentului Mediu și Cultură Deschide
34 24/08/2023 Anunț organizare concurs de recrutare pentru o perioadă nedetermintă, de ocupare a funcției publice de execuție, vacante de Consilier, clasa I, grad Asistent în cadrul Compartimentului Asistență Socială Deschide
35 24/08/2023 Anunț organizare concurs de recrutare pentru o perioadă nedeterminată, de ocupare a funcției publice de execuție, vacante de Inspector, clasa I, grad Asistent în cadrul Compartimentului Urbanism și Amenajarea Teritoriului. Deschide

Arhivă

Nr. Data Denumire document arhiva Deschide
1 28/12/2023 Unitatea Administrativ Teritoriala comuna Darmanesti, judetul Suceava, organizeaza in data de 26.02.2024, ora 10, 00 (proba scrisa) concurs de recrutare pentru o perioada nedeterminata, a functiei publice de executie, Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul compartimentului Registru Agricol potrivit prevederilor art. 618, alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. CONCURS ANULAT având în vedere abrogarea hg 611/2008. Se va relua procedura. Deschide
2 28/08/2023 Anunț organizare concurs de recrutare pentru o perioadă nedeterminată, de ocupare a funcției publice de execuție, temporar vacante de Consilier, clasa I, grad Principal în cadrul Compartimentului Resurse umane Deschide
3 28/06/2023 Rezultate concurs de promovare pentru ocuparea funcției publice specifice de conducere vacantă de Secretar general al comunei Dărmănești, organizat în data de 28 iunie 2023 Deschide
4 26/06/2023 Proces verbal privind afișarea rezultatului obținut în urma probei scrise și a probei interviu din data de 26.06.2023, din cadrul concursului privind ocuparea postului vacant de execuție – consilier, clasa I, grad asistent in cadrul Compartimentului Registru Agricol , precum și a rezultatului final al celor două probe susținute . Deschide
5 26/06/2023 Proces verbal Plan interviu și Raportul final al concursului pentru ocuparea funcției publice de Consilier, clasa I, grad asistent – Compartiment Registru Agricol Deschide
6 20/06/2023 Raportul final al concursului pentru ocuparea funcției publice de Consilier, clasa I, grad asistent – Compartiment Achiziții publice Deschide
7 19/06/2023 Raportul final al concursului pentru ocuparea funcției publice de Consilier, clasa I, grad asistent – Compartiment Achiziții publice Deschide
8 19/06/2023 Proces verbal din 19.06.2023 privind afișarea rezultatului obținut în urma probei scrise din data de 19.06.2023, din cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant de execuție – consilier , clasa I, grad asistent in cadrul Compartimentului Achiziții Publice. Deschide
9 12/06/2023 Rezultatul probei selecției dosarelor de înscriere la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice specifice de conducere vacantă de Secretar General al comunei Dărmănești organizat în data de 28.06.2023 - proba scrisă Deschide
10 12/06/2023 Rezultatul probei selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție Consilier clasa I grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Registrul Agricol - organizat în data de 26.06.2023, ora 10:00 - proba scrisă Deschide
11 12/06/2023 Rezultatul probei selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de Consilier clasa I grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Achiziții Publice - organizat în data de 19.06.2023, ora 10:00 - proba scrisă Deschide
12 07/06/2023 Lista candidaților înscriși pentru concursul ce va avea loc în data de 26.06.2023 pentru ocuparea funcției publice de execuție, Consilier clasa I grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Registru Agricol Deschide
13 07/06/2023 Lista candidaților înscriși pentru concursul ce va avea loc în data de 19.06.2023 pentru ocuparea funcției publice de execuție, Consilier clasa I grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Achiziții Publice Deschide
14 18/05/2023 Anunț- Unitatea Administrativ Teritorială Dărmănești organizează în data de 26.06.2023 ora 10:00 (proba scrisa) concurs de recrutare pentru o perioada nedeterminată, a funcției publice de execuție, Consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Fond Funciar Instituţia publică organizatoare a concursului comunică decizia de a continua procedura de organizare şi desfăşurare a concursului, raportat la dispoziţiile art. IV din OUG nr.34/2023. Concursurile organizate şi desfăşurate cu nerespectarea prevederilor art. IV din OUG nr.34/2023 sunt nule de drept. Nulitatea se constată de instanţa competentă, în condiţiile legii. Deschide
15 18/05/2023 Anunț- Unitatea Administrativ Teritorială Dărmănești organizează în data de 28.06.2023 ora 10:00 (proba scrisa) concurs de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante, de Secretar General al Unității Administrativ Teritoriale Instituţia publică organizatoare a concursului comunică decizia de a continua procedura de organizare şi desfăşurare a concursului, raportat la dispoziţiile art. IV din OUG nr.34/2023. Concursurile organizate şi desfăşurate cu nerespectarea prevederilor art. IV din OUG nr.34/2023 sunt nule de drept. Nulitatea se constată de instanţa competentă, în condiţiile legii. Deschide
16 18/05/2023 Anunț- Unitatea Administrativ Teritorială Dărmănești organizează în data de 30.06.2023 ora 10:00 (proba scrisa) concurs de recrutare pentru o perioada nedeterminată, a funcției publice de execuție, Consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Economic Instituţia publică organizatoare a concursului comunică decizia de a continua procedura de organizare şi desfăşurare a concursului, raportat la dispoziţiile art. IV din OUG nr.34/2023. Concursurile organizate şi desfăşurate cu nerespectarea prevederilor art. IV din OUG nr.34/2023 sunt nule de drept. Nulitatea se constată de instanţa competentă, în condiţiile legii. Deschide
17 17/05/2023 Anunț- Unitatea Administrativ Teritorială Dărmănești organizează în data de 19.06.2023 ora 10:00 (proba scrisa) concurs de recrutare pentru o perioada nedeterminată, a funcției publice de execuție, Consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Achiziții Publice Instituţia publică organizatoare a concursului comunică decizia de a continua procedura de organizare şi desfăşurare a concursului, raportat la dispoziţiile art. IV din OUG nr.34/2023. Concursurile organizate şi desfăşurate cu nerespectarea prevederilor art. IV din OUG nr.34/2023 sunt nule de drept. Nulitatea se constată de instanţa competentă, în condiţiile legii. Deschide
18 17/05/2023 Anunț- Unitatea Administrativ Teritorială Dărmănești organizează în data de 26.06.2023 ora 10:00 (proba scrisa) concurs de recrutare pentru o perioada nedeterminată, a funcției publice de execuție, Consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Registru Agricol Instituţia publică organizatoare a concursului comunică decizia de a continua procedura de organizare şi desfăşurare a concursului, raportat la dispoziţiile art. IV din OUG nr.34/2023. Concursurile organizate şi desfăşurate cu nerespectarea prevederilor art. IV din OUG nr.34/2023 sunt nule de drept. Nulitatea se constată de instanţa competentă, în condiţiile legii. Deschide
19 11/05/2023 Anunț- Unitatea Administrativ Teritorială Dărmănești scoate la examen/concurs în vederea încadrării directe ,un post vacant de personal contractual (șofer I cod 83220l). Instituţia publică organizatoare a concursului comunică decizia de a continua procedura de organizare şi desfăşurare a concursului, raportat la dispoziţiile art. IV din OUG nr.34/2023. Concursurile organizate şi desfăşurate cu nerespectarea prevederilor art. IV din OUG nr.34/2023 sunt nule de drept. Nulitatea se constată de instanţa competentă, în condiţiile legii. Deschide
20 07/03/2023 Anunț organizare concurs de promovare pentru funcția publică de conducere vacantă de Secretar general al comunei Dărmănești, judeţul Suceava Deschide
21 07/03/2023 Formular de înscriere pentru concursul de promovare pentru funcția publică de conducere vacantă de Secretar general Deschide
22 22/02/2023 Cerere tip pentru concursul de recrutare, Consilier clasa I, grad profesional asistent Deschide
23 01/02/2023 ANUNT concurs de recrutare pentru o perioada nedeterminată, a funcției publice de execuție, Consilier clasa I, grad profesional asistent din cadrul compartimentului Achiziții publice Deschide
Nr. Data Denumire document Deschide
1 19/08/2021 Anunț organizare concurs pentru ocuparea postului vacant de șofer-Compartiment Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Dărmănești Deschide
2 29/03/2021 Rezultatul final al Concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție , Consilier clasa I, grad profesional debutant în cadrul compartimentului Registru Agricol și Arhivă Deschide
3 29/03/2021 Rezultatul probei la Concursul organizat în data 29.03.2021 pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante, Consilier clasa I, grad profesional debutant în cadrul compartimentului Registru Agricol și Arhivă Deschide
4 22/03/2021 Anunț privind desfășurarea probei interviu pentru postul de Consilier, clasa I, grad profesional debutant de la Registrul Agricol și Arhivă Deschide
5 22/03/2021 Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare a funcției publice de execuție vacante de Consilier, clasa I, grad profesional debutant de la Registrul Agricol și Arhivă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Dărmănești Deschide
6 11/03/2021 Rezultatele selectiei dosarelor de concurs aparținând candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea postului vacant de Consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul compartimentului de Registrul Agricol și Arhivă Deschide
7 22/02/2021 Anunț organizare concurs/examen de recrutare pentru o perioadă nedeterminată, a funcției publice de execuție, Consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul compartimentului de Registrul Agricol și Arhivă Deschide
8 12/02/2021 Anunț organizare concurs/examen de recrutare pentru o perioadă nedeterminată, a funcției publice de execuție, inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul compartimentului de Urbanism Deschide
Nr. Data Denumire document Deschide
1 01/06/2020 Rezultatul probei scrise la concursul din data de 06.01.2020 pentru ocuparea functiei publice vacante de executie de Consilier clasa I grad profesional asistent in cadrul Compartimentului Resurse Umane Deschide
2 22/05/2020 Anunț suspendare concurs pentru ocuparea functiei publice de executie Inspector, clasa I grad profesional asistent în cadrul Compatimentului Urbanism Deschide
3 21/05/2020 Anunț privind organizarea concursului de recrutare în vederea ocupării funcției publice, vacante, de execuție, de Inspector, clasa I grad profesional asistent în cadrul Compatimentului Urbanism Deschide
4 07/01/2020 Raportul final al concursului din data de 06.01.2020 pentru ocuparea functiei publice vacante de executie de Consilier clasa I grad profesional asistent in cadrul Compartimentului Resurse Umane Deschide
5 06/01/2020 Rezultatul probei interviu la concursul din data de 06.01.2020 pentru ocuparea functiei publice vacante de executie de Consilier clasa I grad profesional asistent in cadrul Compartimentului Resurse Umane Deschide
Nr. Data Denumire document Deschide
1 17/12/2019 Lista candidaților selectați pentru concursul ce va avea loc în data de 6 ianuarie 2020 pentru ocuparea functiei publice vacante, de executie, de Consilier, clasa I grad profesional debutant in cadrul Compartimentului Resurse Umane Deschide
2 16/12/2019 Lista candidaților înscriși pentru concursul ce va avea loc în data de 6 ianuarie 2020 pentru ocuparea functiei publice vacante, de executie, de Consilier, clasa I grad profesional debutant in cadrul Compartimentului Resurse Umane Deschide
3 25/11/2019 Anunt si Bibliografie privind organizarea concursului de recrutare in vederea ocuparii functiei publice vacante, de executie, de Consilier, clasa I grad profesional debutant in cadrul Compartimentului Resurse umane Deschide
4 29/10/2019 Raportul final al concursului de promovare organizat in data de 28.10.2019 pentru ocuparea functiei publice vacante de Sef birou Biroul economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Darmanesti, jud.Suceava. Deschide
5 28/10/2019 Rezultatul probei interviu la concursul de promovare organizat in data de 28.10.2019 pentru ocuparea functiei publice vacante de Sef birou Biroul economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Darmanesti, jud.Suceava. Deschide
6 28/10/2019 Rezultatul probei scrise la concursul de promovare organizat in data de 28.10.2019 pentru ocuparea functiei publice vacante de Sef birou Biroul economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Darmanesti, jud.Suceava. Deschide
7 17/10/2019 Rezultatul final al concursului din data de 16.10.2019 proba scrisa si proba interviu din cadrul compartimentului administrativ al Primariei comunei Darmanesti. Deschide
8 15/10/2019 Proces verbal selectie dosare si rezultatele selectării dosarelor de înscriere la concursul de promovare pentru ocuparea functiei publice vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Darmanesti,judetul Suceava. Deschide
9 09/10/2019 Anunt privind rezultatul selectiei dosarelor de înscriere la concursul de ocupare a postului contractual vacant de muncitor,din cadrul compartimentului administrativ. Deschide
10 23/09/2019 Anunt concurs pentru ocuparea functiei contractuale vacante, de MUNCITOR. Deschide
11 23/09/2019 Bibliografie pentru ocuparea postului de Sef birou la Biroul economic Deschide
12 23/09/2019 Anunt concurs de promovare Sef birou la Biroul economic Deschide
13 16/09/2019 Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare a functiei publice de Consilier clasa I grad profesional debutant la Compartimentului Agricol si Arhiva.. Deschide
14 13/09/2019 Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare a functiei publice de Consilier clasa I grad profesional debutant la Compartimentului Agricol si Arhiva.. Deschide
15 06/09/2019 Proces verbal selectie dosare. Deschide
16 13/08/2019 Anunt si bibliografie pentru concursul de ocupare a functiei publice vacante,de:Consilier clasa I,grad profesional debutant in cadrul Compartimentului Agricol si Arhiva. Deschide
17 04/07/2019 Raport final al concursului pentru ocuparea postului vacant de muncitor necalificat Deschide
18 24/06/2019 Rezultatul selectiei dosarelor de concurs pentru ocuparea postului vacant de muncitor necalificat la Compartimentul Administrativ Deschide
19 07/06/2019 Bibliografie si anunt pentru ocuparea postului de natura contractuala pe perioada determinata de muncitor necalificat, cu norma intreaga Deschide
20 28/01/2019 Raport final al concursului de recrutare pentru ocuparea functiei publice vacante de Consilier, clasa I, grad profesional debutant, in cadrul compartimentului Asistenta Sociala Deschide
21 28/01/2019 Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de Consilier clasa I, grad profesional debutant, compartiment Asistenta Sociala Deschide
22 25/01/2019 Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare a functiei publice de Consilier clasa I, grad profesional debutant, compartiment Asistenta Sociala Deschide
23 08/01/2019 Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul de recrutare in vederea ocuparii functiei publice vacante de Consilier, clasa I, grad profesional debutant, in cadrul compartimentului Asistenta sociala din aparatul de specialitate al primarului Deschide
Nr. Data Denumire document Deschide
1 04/10/2018 Rezultatul final al concursului de recrutare pentru ocuparea functiei publice de conducere de sef seriviciu, serviciul achizitii publice si administrativ - ora 15:00 Deschide
2 17/09/2018 Raport final al concursului pentru examenul de ocupare in functia contractual de conducator auto(sofer) la compartimentul administrativ Deschide
3 17/09/2018 Rezultatul concursului pentru ocuparea postului contractual vacant de sofer Deschide
4 17/09/2018 Anunt concurs pentru ocuparea postului vacant de sofer in cadrul compartimentului administrativ Deschide
5 04/08/2018 Anunt concurs pentru ocuparea postului sofer Deschide
6 29/05/2018 Anunt concurs pentru ocuparea postului vacant de sofer Deschide
7 29/05/2018 Bibliografie pentru ocuparea postului de sofer Deschide
8 10/03/2018 Rezultatul probei scrise si probei interviu din cadrul concursului de recrutare a functiei publice de conducere de Sef serviciu la Serviciul Achizitii Publice si Administrativ - ora 15:00 Deschide
Nr. Data Denumire document Deschide
1 20/07/2017 Bibliografie examen promovare Deschide
2 20/07/2017 Anunt examen promovare Deschide
3 05/07/2017 Raport final al concursului Deschide
4 28/04/2017 Rezultatul concursului MUNCITOR TREAPTA I - Compartimentul Administrativ Deschide
5 26/04/2017 Rezultat concurs pentru Compartimentul Administrativ Deschide
6 12/04/2017 Ocuparea functie publica de executie Deschide
7 10/04/2017 Rezultat selectie post muncitor I compartiment administrativ Deschide
8 28/03/2017 Muncitor 1 - compartiment Administrativ Deschide
9 28/03/2017 Dosar Concurs Deschide
Nr. Data Denumire document Deschide
1 07/03/2016 REZULTATE CONCURS Deschide
2 25/02/2016 Rezultate selectie dosar Deschide
3 25/02/2016 RAPORT CONCURS Deschide
4 25/02/2016 Anunț concurs recrutare - Compartiment Asistenta Sociala Deschide
5 08/02/2016 Fisa postului Deschide
6 08/02/2016 Bibliografie pentru postul de Inspector debutant Deschide
Nr. Data Denumire document Deschide
1 02/12/2015 Raport final al concursului Deschide
2 24/11/2015 Proces - verbal privind selectia dosarelor Deschide
3 23/11/2015 Lista candidatilor selectati pentru concurs Deschide
4 02/11/2015 Muncitor treapa I Deschide
5 24/04/2015 Lista candidatilor Deschide
6 24/04/2015 Anunț concurs Deschide
7 24/04/2015 Concurs de recrutare || Bibliografie Deschide
8 16/02/2015 Concurs - Bibliotecar gradul I Deschide