Lista 2017

Nr Crt Denumire Deschide
1 Disponibil din mijloace cu destinație specială Deschide
2 Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala Deschide
3 Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare Deschide
4 Veniturile si cheltuielile bugetelor locale pe unitati administrativ teritoriale Deschide
5 Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de 31.12.2017 Deschide
6 Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei Deschide
7 Situatia activelor fixe amortizabile Deschide
8 Situatia activelor fixe amortizabile 2 Deschide
9 Situatia activelor fixe neamortizabile Deschide
10 Situatia activelor fixe neamortizabile 2 Deschide
11 Bilant Deschide
12 Contul de executie al bugetului local - cheltuieli - sectiunea de dezvoltare Deschide
13 Contul de executie al bugetului local - cheltuieli - sectiunea de dezvoltare Deschide
14 Total JUDET Suceava - Total cheltuieli Deschide
15 Situatia fluxurilor de trezorerie Deschide
16 Situatia fluxurilor de trezorerie Deschide
17 Plati restante 1 Deschide
18 Plati restante 2 Deschide
19 Contul de rezultat patrimonial Deschide
20 Contul de executie al bugetului local- venituri - sectiunea de dezvoltare Deschide
21 Contul de executie al bugetului local- venituri - sectiunea de functionare Deschide
22 Total venituri buget local - venituri curente Deschide