Echipa noastră

Primar

Chidoveț Dan

Viceprimar

Holovenciuc Costel


Consilier personal primar

Devisevici Ionut Andrei

Administrator public

Murariu Sorin

Secretar delegat

Constantineanu Cristina

Compartiment Economic

Driscu Raluca Elena

Registratură Secretariat, Proceduri fond funciar

Cosmiuc Viorica

Urbanism

Dzecanovici Nicoleta Elena

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Cernușcă Gabriela

COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE

--

COMPARTIMENT ECONOMIC, TAXE ȘI IMPOZITE

Cosmiuc Tania Liliana
Ciobanu Danuț Mihai

RESURSE UMANE

Stefanco Maria

REGISTRUL AGRICOL

Sfeduneac Daria

COMPARTIMENT MEDIU ȘI CULTURĂ

Constantineanu Cristina

OFIȚER DE STARE CIVILĂ

Constantineanu Cristina

Rapoarte de activitate Consilieri anul 2021

Consilieri locali Delegati satesti
Bejenar Carmen-Mariana Cureleț Gheorghe Gafencu Danut
Ceviuc Sorin Martin Petru Petrescu Vasile
Daniliuc Marinela - Cristina Grigoriciuc Cornel
Holovenciuc Costel Bodnariuc Gabriela-Cristina
Homiuc Gheorghe Tcaciuc Ion
Macoveiciuc Mihai Mateiciuc Virgil
Robciuc Viorel Urzică Costel
Galan Gavril

Departamente din cadrul primariei Darmanesti

Contabilitate

Compartimentul financiar-contabil este subordonat direct primarului, colaborând, în activitatea sa cu celelalte compartimente din cadrul Primăriei.

Taxe si impozite

Activitatea compartimentului se completează cu sarcini cu privire la evidenţa şi buna gospodărire a valorilor patrimoniale, a altor mijloace şi materiale aflate în proprietatea sau administrarea Primăriei şi cu activitatea specifică compartimentului de stare civilă.

Urbanism

Compartimentul urbanism verifică şi promovează documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului supuse aprobării, autorizării şi avizării conform competenţelor stabilite prin lege şi alte acte normative din domeniu privind cadrul conţinut şi orientările stabilite în şi prin documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului

Stare civila

Compartimentul stare civila verifica, din punct de vedere al respectarii legalitatii, actele de nastere, casatorie, deces de pe teritoriul localitatii.

Asistenta sociala

Compartimentul de asistenţă socială este subordonat direct secretarului comunei, colaborând, în activitatea sa cu celelalte compartimente din cadrul Primăriei.

Registru agricol

Compartimentul agricol este subordonat direct secretarului comunei, colaborând, în activitatea sa cu celelalte compartimente din cadrul Primăriei.

Program de lucru

Luni-Joi

8:00-16:30

vineri

8:00-14:00

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor.
Detalii