Transparență decizională
Nr. Data Denumire document Deschide
1 01/04/2023 Raport de activitate Primar pentru anul 2022 Deschide

Nr. Data Denumire document Deschide
1 28/03/2023 Rapoarte de activitate Consilieri Locali pentru anul 2022 Deschide
2 30/06/2022 Rapoarte consilieri locali pentru anul 2021 Deschide

Nr. Denumire document DeschideNr. Data Denumire document Deschide
1 10/04/2024 D I S P O Z I Ţ I E Privind Avizarea montării de bennere electorale pe raza UAT comuna Dărmănești, conform solicitărilor Partidului Social Democrat Organizația Județeană Suceava pentru scrutin din 09.06.2024 și stabilirea locațiilor de montare a acestora aferente campaniei electorale pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din din 09 iunie 2024 Deschide
2 08/04/2024 D I S P O Z I Ţ I E Privind Avizarea montării de bennere electorale pe raza UAT comuna Dărmănești, conform solicitărilor P.N.L. pentru scrutin din 09.06.2024 și stabilirea locațiilor de montare a acestora aferente campaniei electorale pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din din 09 iunie 2024 Deschide
3 04/04/2024 D I S P O Z I Ţ I E Privind stabilirea locurilor speciale pentru afișarea materialelor aferente campaniei electorale pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din din 09 iunie 2024 DeschideNr. Data Denumire document Deschide
1 13/01/2023 Stat de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Dărmănești anul 2023 DeschideNr. Data Denumire document Deschide
1 01/10/2015 Raport de evaluare a implementării legii nr.52/2003 în anul 2015 Deschide
2 01/10/2015 Raport de evaluare a implementării legii nr.544/2001 în anul 2015 Deschide