Transparență decizională
Nr. Data Denumire document Deschide
1 02/02/2024 Raport de activitate Primar pentru anul 2023 Deschide
2 01/04/2023 Raport de activitate Primar pentru anul 2022 Deschide

Nr. Data Denumire document Deschide
1 28/03/2023 Rapoarte de activitate Consilieri Locali pentru anul 2022 Deschide
2 30/06/2022 Rapoarte consilieri locali pentru anul 2021 Deschide

Nr. Denumire document DeschideNr. Data Denumire document Deschide
1 15/04/2024 DISPOZIŢIE nr.55 din 15.04.2024 Privind Avizarea montării de bennere electorale pe raza UAT comuna Dărmănești, conform solicitărilor Partidului ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR Organizația Suceava pentru scrutin din 09.06.2024 și stabilirea locațiilor de montare a acestora aferente campaniei electorale pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din din 09 iunie 2024 Deschide
2 10/04/2024 D I S P O Z I Ţ I E Privind Avizarea montării de bennere electorale pe raza UAT comuna Dărmănești, conform solicitărilor Partidului Social Democrat Organizația Județeană Suceava pentru scrutin din 09.06.2024 și stabilirea locațiilor de montare a acestora aferente campaniei electorale pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din din 09 iunie 2024 Deschide
3 08/04/2024 D I S P O Z I Ţ I E Privind Avizarea montării de bennere electorale pe raza UAT comuna Dărmănești, conform solicitărilor P.N.L. pentru scrutin din 09.06.2024 și stabilirea locațiilor de montare a acestora aferente campaniei electorale pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din din 09 iunie 2024 Deschide
4 04/04/2024 D I S P O Z I Ţ I E Privind stabilirea locurilor speciale pentru afișarea materialelor aferente campaniei electorale pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din din 09 iunie 2024 DeschideNr. Data Denumire document Deschide
1 13/01/2023 Stat de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Dărmănești anul 2023 DeschideNr. Data Denumire document Deschide
1 01/10/2015 Raport de evaluare a implementării legii nr.52/2003 în anul 2015 Deschide
2 01/10/2015 Raport de evaluare a implementării legii nr.544/2001 în anul 2015 Deschide