Nr. Data Denumire document Deschide
1 28/04/2022 Studiu de fezabilitate - Modernizare drum comunal, în satul Călinești Enache, etapa a III-a, în comuna Dărmănești, județul Suceava Deschide
2 28/04/2022 Referat privind verificarea de calitate la cerința A 4,B2 și D a proiectului \"Modernizare drum comunal, în satul Călinești Enache, etapa a III-a, în comuna Dărmănești, județul Suceava\" faza D.T.A.C + P.T contract/proiect(nr/an) 256/2022 Deschide
3 28/04/2022 Invitație de participare pentru atribuirea contractului având ca obiect Execuție lucrări pentru obiectivul de investiție \"Modernizare drum comunal, în satul Călinești Enache, etapa a III-a, în comuna Dărmănești, județul Suceava\". Caiet de sarcini. Deschide
4 15/04/2022 Anunț licitatie pentru vânzarea de bunuri domeniul Privat al Comunei Dărmănești Deschide
5 17/01/2022 Anunț licitatie pentru vânzarea de bunuri domeniul Privat al Comunei Dărmănești DeschideNr. Data Denumire document Deschide
1 10/08/2021 Anunț licitatie publică deschisă pentru vânzarea unor parcele de teren situate în intravilanul/extravilanul Comunei Dărmănești Deschide
2 24/06/2021 Anunț licitatie pentru vânzarea de bunuri domeniul Privat al Comunei Dărmănești Deschide
3 21/05/2021 Anunț licitatie pentru vânzarea de bunuri domeniul Privat al Comunei Dărmănești si Caietul de sarcini pentru vânzarea terenurilor situate în intravilanul/extravilanul comunei Dărmănești Deschide
4 09/04/2021 Anunț privind închiriere pășunii Comunei Dărmănești prin procedura publică de atribuire directă sau după caz licitație publică depunere de oferte în plic închis Deschide
5 11/03/2021 Anunț licitație pentru vânzarea de bunuri domeniul Privat al Comunei Dărmănești Deschide
6 26/02/2021 Anunț licitație pentru închiriere bunuri publice Deschide
7 09/02/2021 Anunț licitație publică cu depunere de oferte în plic în vederea vânzării unor loturi de teren aparținând domeniului privat al Comunei Dărmănești Deschide
8 29/01/2021 Anunț licitație pentru vânzarea de bunuri domeniul Privat al Comunei Dărmănești DeschideNr. Data Denumire document Deschide
1 15/05/2020 Anunț privind închirierea prin licitație publică a doua trupuri de pășune DeschideNr. Data Denumire document Deschide
1 31/05/2019 Data limita pentru solicitarea clarificarilor 31.05.2019, orele 10:00. Data limita de depunere a ofertelor 31.05.2019 orele 10:00, data deschiderii ofertelor 31.05.2019, orele 12:00. Licitatia va avea loc in data de 31.05.2019, orele 12:00. Deschide
2 15/05/2019 Proces verbal de afisare Deschide
3 15/05/2019 Data limita pentru solicitarea clarificarilor 15.05.2019, orele 10:00, data limita de depunere a ofertelor 15.05.2019 orele 10:00, data deschiderii ofertelor 15.05.2019, orele 12:00. licitatie cu strigare se va desfasura in data de 15.05.2019, orele 12:00 Deschide
4 15/03/2019 Licitatie publicacu strigare in vederea vanzarii unor loturi(parcele) de teren apartinand domeniului privat al comunei Deschide
5 05/03/2019 Licitatie publica cu strigare in vederea inchirierii a 4 blocuri fizice pasuni apartinand domeniului privat al comunei Darmanesti. Licitatia va avea loc in data de 05.04.2019 ora 12:00 la sediul primariei comunei Darmanesti. Deschide
6 05/03/2019 Anunț de anulare licitatie publica cu strigare in vederea inchirierii a patru blocuri fizice apartinand domeniului privat la comunei darmanesti DeschideNr. Data Denumire document Deschide
1 08/12/2016 Închiriere spații comerciale Deschide