Alte documente care fac obiectul aducerii la cunoștință publică conform legiiNr. Data Denumire document Deschide
1 09/04/2024 Formulare pentru obiectivul \"Extinderea și creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public în comuna Darmanesti, Județul Suceava\" Deschide
2 09/04/2024 CENTRALIZATOR pentru obiectivul \"Extinderea și creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public în comuna Darmanesti, Județul Suceava\" Deschide
3 09/04/2024 Invitație de participare la atribuirea prin achiziție directă a contractului de lucrări pentru obiectivul \"Extinderea și creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în comuna Dărmănești, jud. Suceava\" Deschide
4 11/03/2024 Anunț privind elaborarea documentației de urbanism a \"Planului Urbanistic Zonal în vederea construirii unei locuințe individuale, anexe, imprejmuire, și bransamente\" pe teren în suprafață totală de 2000 mp, situat în extravilanul comunei Dărmănești, sat Călinești Deschide
5 03/01/2024 Măsuri de biosecuritate la nivelul gospodăriilor în vederea prevenirii extinderii focarelor de influență aviară și transmiterii gripei aviare de la păsările sălbatice la cele domestice DeschideNr. Data Denumire document Deschide
1 12/10/2023 Invitatie de participare pentru depunere oferte la atribuirea prin achizitie directa (procedura proprie) a contractului de Furnizare si distributie pachet alimentar pentru pentru Școala Gimnazială Măriței din Comuna Dărmănești, județul Suceava În conformitate cu prevederile OUG 77/2023, art. 1(1) „În anul 2023, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, pe perioada desfășurării cursurilor corespunzătoare anului școlar 2023-2024, preșcolarilor și elevilor din 450 de unități de învățământ preuniversitar de stat, denumite în continuare unități-pilot, li se acordă, zilnic, cu titlu gratuit, un suport alimentar constând într-o masă caldă sau, după caz, într-un pachet alimentar, în cazul în care masa caldă nu poate fi asigurată, în limita unei valori zilnice de 15 lei/beneficiar, inclusiv taxa pe valoarea adăugată.” Data de depunere a ofertei cel mai târziu 19.10.2023. Documente de calificare. Caiet de sarcini. Formulare. Draft contract. Deschide
2 05/09/2023 INFORMARE Agenția Națională pentru protecția mediului atenționează cu privire la faptul că este interzisă incinerarea miriștilor, deșeurilor vegetale sau de altă natură. Deschide
3 21/08/2023 Anunț privind desfășurarea proiectului \"Ziua de curățenie Națională 2023\" DeschideNr. Data Denumire document Deschide
1 27/05/2022 Anunț privind invitația pentru depunerea de oferte pentru obiectivul \"Modernizare drum comunal, în satul Călinești Enache, etapa a III-a, în comuna Dărmănești, județul Suceava\" Deschide
2 22/02/2022 Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu Deschide
3 11/02/2022 Anunț privind înscrierea candidaților pentru personal de recensământ învederea prestării serviciilor aferente recensământului populației și locuințelor runda 2021 înteritoriu Deschide
4 11/02/2022 Model Cerere personal de recensamant DeschideNr. Data Denumire document Deschide
1 03/07/2020 Anunț - Registru Agricol Deschide
2 17/06/2020 Anunț - Licitație publică de atribuire directă având ca obiect închirierea unui trup de pășune proprietate privată a comunei Dărmănești Deschide
3 03/06/2020 Formulare pentru pentru \"Montare punct de aprindere a iluminatului public și rețea electrică de iluminat public PT 3 martie, loc. Mariței și Călinești- Enache comuna Dărmănești, jud. Suceava\" Deschide
4 03/06/2020 Anunț- Achiziție directă \"Montare punct de aprindere a iluminatului public și rețea electrică de iluminat public PT 3 martie, loc. Mariței și Călinești- Enache comuna Dărmănești, jud. Suceava\" Deschide
5 21/05/2020 Anunț privind organizarea concursului de recrutare în vederea ocupării funcției publice, vacante, de execuție, de Inspector, clasa I grad profesional asistent în cadrul Compatimentului Urbanism Deschide
6 23/04/2020 Anunț privind înființarea sistemului de distribuție a gazelor naturale în localitatea Mariței și Dărmănești,comuna Dărmănești,jud. Suceava Deschide
7 01/04/2020 Anunț de vânzare prin licitație publica cu depunere de oferte in plic. Deschide
8 03/03/2020 Invitație de participare pentru atribuirea contractului de \"Servicii de întreținere peisagistică a spațiilor verzi și furnizare arbori și arbuști în comuna Dărmănești, județul Suceava\". Deschide
9 14/02/2020 Anunt privind organizarea licitației publice deschise pentru gestionarea servuiciului public de distribuție gaze naturale în comuna Darmanești, județul Suceava. DeschideNr. Data Denumire document Deschide
1 22/07/2019 Anunt cumparari directe si caiet de sarcini Deschide
2 02/05/2019 Organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European Deschide
3 12/03/2019 Invitatie participare la achizitia directa de lucrari in cadrul proietului \"MODERNIZARE DE DRUM LOCAL PRIN MASURA 4/6B\" Deschide
4 07/01/2019 Informare si comunicare DeschideNr. Data Denumire document Deschide
1 17/12/2018 Bibliografie propusa pentru concursul ce va fi organizat in vederea ocuparii functiei publice de consilier clasa I, grad profesional debutant, compartimentul asistenta sociala in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Deschide
2 17/12/2018 Anunt aviz privind organizarea concursului pentru recrutare Consilier clasa I, grad profesional debutant Deschide
3 12/11/2018 Anunt privind organizarea licitatiei publice cu strigare pentru inchiriere pasuni Deschide
4 05/10/2018 Anunt privind organizarea licitatiei publice cu strigare pentru vanzarea de terenuri. Deschide
5 25/09/2018 Lista candidatilor selectati pentru concursul ce va avea loc pe data de 3.10.2018 Deschide
6 03/09/2018 Invitatie de participare la atribuirea prin achizitie directa a contractului de lucrari pentru obiectivul \"Construire Teren de sport cu gazon sintetic\" in satul Danila, comuna Darmanesti, judet Suceava Deschide
7 26/07/2018 Invitatie de participare la atribuirea prin achizitie directa a contractului de lucrari pentru obiectivul \"Construire Imprejmuire\" la Parcul din satul Maritei, com. Darmanesti, jud. Suceava Deschide
8 06/07/2018 Invitatie de participare la atribuirea prin achizitie directa a contractului de lucrari pentru obiectivul \"Construire Teren de sport cu gazon sintetic\" in satul Danila, comuna Darmanesti, judet Suceava Deschide
9 07/06/2018 Reabilitare iluminat public Deschide
10 11/04/2018 Licitatie publica cu strigare Deschide
11 08/02/2018 Licitatie publica cu strigare DeschideNr. Data Denumire document Deschide
1 19/12/2017 Reparatii interioare si amenajare mansarda la serdiul Primariei Darmanesti Deschide
2 15/12/2017 Reparatii la iluminatul public stadal din localitatea Maritei, comuna Darmanesti, judetul Suceava Deschide
3 30/10/2017 Examen de promovare conform Legii nr. 188/1999 pentru ocuparea pe durata nedeterminata a functiei publice de executie vacante de CONSILIER CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR Deschide
4 30/10/2017 Bibliografie anexa examen Deschide
5 23/10/2017 Anunț de participare la licitație publică cu strigare pentru vânzare terenuri Deschide
6 22/10/2017 Atasament - lucrari de constructii Amenajare Alei pietonale; sistem fluvial Deschide
7 02/10/2017 Anunț de vanzare teren - Bejenari Maria Deschide
8 02/10/2017 Invitatie de participare catre operatorii economici interesati - \"Amenajamente alei pietonale\" Deschide
9 02/10/2017 Lista cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari Deschide
10 10/08/2017 INVITATIE PARTICIPARE LICITATIE Deschide
11 21/06/2017 Anunt - Selectia dosarelor Deschide
12 14/06/2017 BIBLIOGRAFIE EXAMEN PROMOVARE 2017 Deschide
13 14/06/2017 ANUNT PROMOVARE COMPETENȚE ECONOMICE Deschide
14 25/05/2017 Licitație Deschide
15 12/05/2017 Examen de promovare in grad profesional DeschideNr. Data Denumire document Deschide
1 16/06/2016 Licitație Deschide
2 25/05/2016 Promovare Deschide
3 15/05/2016 Bibliografie Deschide
4 06/04/2016 Proces verbal și anunț licitație Deschide
5 06/04/2016 Licitație Deschide
6 24/03/2016 Licitație Deschide